วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หารายได้เสริม-รายได้พิเศษวันหยุด งานเสริมรายได้ สำหรับทุกสาขาอาชีพ


หารายได้เสริม-รายได้พิเศษวันหยุด งานเสริมรายได้ สำหรับทุกสาขาอาชีพ


คุณสมบัติ :
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีเวลาว่าง หลังเลิกงาน เลิกเรียน วันหยุด
3. ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เอกสาร :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3. กรุณาจดหมายเลข  742  เพื่อใช้ติดต่องาน

สนใจติดต่อ-สอบถาม :
- คุณ วุฒิศักดิ์
- โทร. 063-365-8908 , 063-365-8563