วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

หารายได้เสริม รับคนทำงานพิเศษคีย์ข้อมูล ทําที่บ้าน เดือนเมษายน 2560

หารายได้เสริม รับคนทำงานพิเศษคีย์ข้อมูล ทําที่บ้าน เดือนเมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้พิเศษ

หารายได้เสริม รับคนทำงานพิเศษคีย์ข้อมูล ทําที่บ้าน เดือนเมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้พิเศษ ใช้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการทำงานวันละ 2-3 ชั่วโมง พนักงานประจำ นักศึกษา สามารถทำหลังเลิกงาน-หลังเลิกเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบ ไม่ต้องอบรม สัมภาษณ์ เรียนรู้งาน แล้วเริ่มได้ทันที


ลักษณะงาน :
- เป็นงานคีย์ข้อมูลทั่วไป สามารถรับงานทำที่บ้านได้ (Part Time)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป  
- วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีเวลาอย่างน้อย 2 ชม.ต่อวันสำหรับทำงาน
- สามารถทำงานจากที่บ้านได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- พักอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

วิธีการสมัคร :
- ติดต่อคุณ เบญจมาศ
- โทร. 083-233-0713 , 094-684-7057
- เปิดรับสมัคร : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

เอกสารที่ใช้ :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
3. กรุณาจดรหัส  SN-2454  เพื่อใช้ติดต่อ