วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

หารายได้เสริม รับคนทำงานพิเศษ เดือนเมษายน 2560

หารายได้เสริม รับคนทำงานพิเศษ เดือนเมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้พิเศษ

หารายได้เสริม รับคนทำงานพิเศษ เดือนเมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้พิเศษ ทำงานช่วงเวลาว่างวันละ 2-3 ชั่วโมง พนักงานประจำ นักศึกษา สามารถทำหลังเลิกงาน-หลังเลิกเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบ ไม่ต้องอบรม สัมภาษณ์ เรียนรู้งาน แล้วเริ่มได้ทันที


คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป  
- วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีเวลาอย่างน้อย 2 ชม.ต่อวันสำหรับทำงาน
- สามารถทำงานจากที่บ้านได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- พักอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

วิธีการสมัคร :
- ติดต่อคุณ ณัฐวดี
- โทร. 063-365-8563, 063-365-8908
- เปิดรับสมัคร : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

เอกสารที่ใช้ :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
3. กรุณาจดรหัส  742  เพื่อใช้ติดต่อ