วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

หารายได้เสริม รับสมัครงานพิเศษ ทำที่บ้าน รายได้ดี

 หารายได้เสริม รับสมัครงานพิเศษ ทำที่บ้าน รายได้ดี เป็นการหารายได้พิเศษ ทำช่วงหลังเลิกงาน-เลิกเรียน ผู้ที่ทำงานประจำอยู่สามารถทำที่บ้านเป็นงานเสริมนอกเวลา

หารายได้เสริม รับสมัครงานพิเศษ ทำที่บ้าน รายได้ดี เป็นการหารายได้พิเศษ ทำช่วงหลังเลิกงาน-เลิกเรียน ผู้ที่ทำงานประจำอยู่สามารถทำที่บ้านเป็นงานเสริมนอกเวลา นักศึกษาทำเป็นรายได้เพิ่มระหว่างที่เรียน ไม่กระทบกับงานหลักและการเรียน ทางบริษัทเปิดรับผู้ร่วมงานจำนวนมาก สนใจติดต่อได้ตามประกาศงานค่ะ


คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- มีเวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงในการทำงาน
- ตั้งใจจริงและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
- พักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง

เอกสารที่ใช้ :
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ

เอกสารเพิ่มเติม :
- กรุณาจดรหัส  742  เพื่อใช้สมัคร

วิธีสมัคร  : สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อที่   : คุณ วุฒิศักดิ์
โทรศัพท์ : 063-365-8563, 063-365-8908