วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์หารายได้พิเศษ งานเสริมไม่ต้องอบรม ทำหลังเลิกงาน-เลิกเรียน

 ประชาสัมพันธ์หารายได้พิเศษ งานเสริมไม่ต้องอบรม ทำหลังเลิกงาน-เลิกเรียน แนะนำผู้ที่มีความต้องการหารายได้เสริม เป็นงานพิเศษทําที่บ้าน

ประชาสัมพันธ์หารายได้พิเศษ งานเสริมไม่ต้องอบรม ทำหลังเลิกงาน-เลิกเรียน แนะนำผู้ที่มีความต้องการหารายได้เสริม เป็นงานพิเศษทําที่บ้าน ใช้ช่วงที่มีเวลาว่างทำควบคู่กับงานประจำหรือการเรียนได้ ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่จำกัดเวลาในการทำงาน สามารถทำได้ตลอด รายได้อยู่ที่ความตั้งใจและปริมาณงาน


ลักษณะงาน :
- คีย์ข้อมูล - คีย์งาน
- สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้
- ไม่กำหนดเวลาในการทำงาน (วันละ 2-4 ชม.)
- สัมภาษณ์ เรียนรู้การทำงาน แล้วเริ่มได้เลย

คุณสมบัติที่เปิดรับ :
1) อายุ 18 ปีขึ้นไป
2) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบี้องต้นได้
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5) พักอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

เอกสารที่ต้องเตรียม :
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
3) กรุณาจดรหัส  SN-2454  เพื่อติดต่องาน


สนใจติดต่อ : คุณ เบญจมาศ
โทรศัพท์ :  099-165-6804 , 099-165-6805
เปิดรับสมัคร : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์