วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

หารายได้เสริม เพาะปลากัดขาย งานพิเศษเพิ่มรายได้ ที่น่าสนใจ


หารายได้เสริม เพาะปลากัดขาย งานพิเศษเพิ่มรายได้ ที่น่าสนใจ การเลี้ยงปลาสวยงามอย่างเช่นปลากัดจัดเป็นงานเสริมที่ดี สามารถสร้างรายได้เสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเพาะพันธุ์ปลากัดขายนอกจากเป็นงานพิเศษ ทำที่บ้านแล้วยังช่วยผ่อนคลายความเครียด และที่สำคัญก็คือทำแล้วมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

หารายได้เสริม เพาะปลากัดขาย งานพิเศษเพิ่มรายได้ ที่น่าสนใจ

วิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลากัด มีดังนี้

1. คัดเลือกปลาตัวเพศผู้และเพศเมียที่มีความสมบูรณ์มาเทียบคู่ โดยการนำขวดปลาเพศผู้และเพศเมียมาวางติดกัน ใช้เวลาประมาณ 3-10 วัน

2. จัดเตรียมภาชนะสำหรับผสมพันธุ์ อาจใช้กะละมัง อ่างดิน หรือตู้กระจกใส่พันธุ์ไม้เช่นสาหร่ายหางกระรอก จอก ใบผักตบชวา จากนั้นนำปลาเพศผู้และเพศเมียใส่ลงในภาชนะ ประมาณ 1-2 วัน เมื่อปลาปรับให้ชินกับสภาพในภาชนะได้แล้วเพศผู้ก็จะเริ่มก่อหวอดและไล่ต้อนเพศเมียให้ไปอยู่ใต้หวอดและเริ่มวางไข่

3. เมื่อวางไข่แล้วปลากัดเพศผู้จะทำหน้าที่ดูแลไข่ และไล่ต้อนเพศเมียไปอยู่ที่มุมภาชนะให้รีบนำออกจากภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลากัดเพศเมียกินไข่ หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันให้แยกเพศผู้ออกมาจากภาชนะ

ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นในขวดหรือโหลแก้วที่มีความสวยงาม และจะต้องเลี้ยงปลากัดไว้เพียงตัวเดียวเพราะเป็นปลาที่ชอบสร้างอาณาเขต มักจะไล่กัดปลาตัวอื่นๆที่มีขนาดไล่เลี่ยหรือเล็กกว่า การเพาะปลากัดขายเพื่อหารายได้เสริม ทำเป็นงานพิเศษ สามารถจำหน่ายได้ตลอดปี ถ้ามีการพัฒนาสายพันธุ์ของการผลิตให้เป็นสายพันธุ์แท้ และมีปริมาณมากก็สามารถส่งออกได้ไม่ยาก